موفقیت یک حادثه نیست ، صحبت های سایمون سینک

سایمون سینک نویسنده کتاب با چرا شروع کنید و یکی از موفق ترین سخنران های جهان در یکی از سخنرانی هایش می گوید :

اگر به باشگاه بروی و برگردی به آینه نگاه کنی ، هیچ تغییری نیست !

دوباره روز بعد به باشگاه می روی و بر می گردی به آینه نگاه می کنی ، هیچ تغییری نیست !

هیچ نتیجه ای مشاهده نمی کنی که بشود اندازه گیری کرد ، و میگویی حتما تاثیری ندارد ، پس رها می کنی یا باور داری راه درست همینه و رها نمی کنی و به تمرین خود متعهد هستی .

اگر اینگونه استمرار داشته باشی مطمئن نیستم چه روزی ، ولی این شروع رسیدن به اون نتیجه است .

(نتیجه ) یک حادثه نیست ، انباشتگی هزاران چیز کوچک است که فکر می کنیم بی تاثیر و غیر مفید است ولی باید بتوانی استمرار داشته باشی واین هزاران چیز کوچک رو با هم ترکیب کنی ، همان چیزهای کوچک بی ارزش را ، آن هم بارها و بارها و بارها .

چیزی که از آن صحبت می کند یک مدل ذهنی است ، یک مدل ذهنی که یک فرد موفق دارد و کسی که می خواهد موفق شود هم باید داشته باشد ، چیزی که دارن هاردی به شکل دیگری در کتاب اثر مرکب خود می گوید .

نباید اجازه بدهیم پارت نهایی شخصیت آدم های موفق ما را گول بزند که از اول همه ی شرایط فراهم بوده است ، باید بدانیم همین روزهای حال به هم زنی که ما داریم هم آن ها داشته اند فقط موفقیت بزرگ الان آن ها اجازه نمی دهد آن گذشته را باور کنیم .

این هم لینک یکی از معروفترین سخنرانی های سایمون سینک است که از تد می توانید ببینید .