برای سقوط هم برنامه ریزی کن !

دنیل پینک در کتاب کی میگه وقتی بیدار می شویم لذت و انرژی در حال افزایش خواهد بود .

بعد چند ساعت یک سقوط انرژی داریم دو باره کمی افزایش و بعد آن یک سقوط زیاد داریم که بعد از آن یک صعود بالا خواهیم داشت .

فکر میکنم همه ی ما این را تجربه کردیم . این اتفاق تقریبا برای همه می افتد .

اشتباه خیلی از ما اینه که فکری برای آن زمان سقوط نمی کنیم و جوری سقوط را تجربه می کنیم که به آن زمان صعود هم سرایت میکنه .

حالا برای زمان سقوط چه کارهایی میشود کرد خواهم نوشت . یکی از آن ها استفاده از خواب است .

بحث خواب را اینجا باز نمی کنم می خواهم یک مطلب کامل برایش بنویسم .

به نظرم خواب یکی از شفاف ترین و تمیزترین استراحت های دنیاست .

دلیلش را خواهم گفت .

حواسمان باشد در برنامه ریزی این زمان های بالا پایین رفتن انرژی را لحاظ کنیم . به اثربخشی برنامه کمک خواهد کرد