زمان در حال دویدن است در حالی که تو ایستاده ای !

اگر الان قبول نکنی که زمان مهم است در شصت یا هفتاد سالگی قبول خواهی کرد زمان مهم است ولی با دردِ بیشتر !

کارهایی که قرار است انجام دهیم با زمان بسنجیم خیلی چیزها در زندگی است که نمی شود با پول ارزیابی کرد پس با زمان ارزیابی کن .

کدام با ارزش تر است ؟

وقت گذاشتن روی کار یا وقت گذاشتن برای دوستان ؟

وقت گذاشتن برای درس یا برای کار ؟

وقت گذاشتن برای خانواده یا شغل جدید ؟ و…

من خیلی اشتباه کردم ولی بعضی اشتباهاتم رو خیلی دوست دارم که اگر به هر کسی بگویم از نظر اون فرد خیلی کار افتضاحی است و ارزش وقت گذاشتن نداشته ولی به شدت از وقتی که برای اون گذاشتن راضی ام .

میخواهم بگویم نگذار به این سوال ها هیچکس جز خودت جواب بدهد . حتی نزدیکترین عزیزانت

چون اگر بگذاری کسی به جز خودت جواب بدهد به زودی هم از جواب نا امید می شوی هم از اون فرد !

پاسخی بگذارید