بیاییم چند وقت دوست نداشتنی باشیم !

بعضی حرف های ساده وقتی از آدم خاصی که می شنویم برایمان قابل تامل می شود .

مثلا اگر ده نفر بگویند نیازی نیست دوست داشتنی باشید به هدفتان بچسبید . تقریبا حرف خاصی به نظر نمیاد .

حالا اگر بگویم که این توصیه دارن هاردی است و او گفته که وقتی مردم دوست تان ندارند بدانید در مسیر درستی هستید ، حالا دیگر یک جمله ی عادی نیست . باید بهش فکر کرد .

چون این یک جمله ی ساده از ذهن یک آدم غیر معمولی موفق است . چرا کسی که تقریبا خیلی از افراد موفق جهان او را قبول دارند باید چنین حرفی بزند ؟

ظاهرا مزایای این حرف بیشتر از معایب آن است . یعنی با دوست نداشتنی بودن قطعا مقداری از مزایا را از دست خواهید داد ولی دارن هاردی تضمین کرده است که فواید آن بیشتر است .

مدتی به هدف های مهم زندگی تان بچسبید و سعی کنید با حرف های منفی یا نجنگید یا اگر در حال جنگید اجازه ندهید آن ها شما را شکست بدهد .

به نظرم ارزشش را دارد برای هدفتان کمی از دوست داشتنی بودن خود کم کنید . حالا در مرحله ی آزمایش هستم شما هم خواستید امتحان کنید !

پاسخی بگذارید