بازارهای جدید در آشفته بازار

خوب شد اوضاع بورس متحول شد من نمی دانستم انقدر تحلیلگر بورس در ایران زیاد است . آمار به شکلی زیاد است که اگر از خانه ی خود تا سر کوچه بروید و به صورت تصادفی به ده نفر سلام کنید احتمالا به چهار پنج تحلیلگر بورس سلام کرده اید .

خوب شد تورم داریم کلی مدرس برای استفاده از فرصت ها و تهدید ها پیدا کردم . فقط مشکل اینجاست که به جز آموزش در این محصولات شغل دیگری از مدرس پیدا نکردم . فکر کنم منظورشان ساخت محصولات آنلاین است فقط ، جز این چیز خاصی پیدا نکردم .

یکی از این مدرس ها رو دنبال کردم هر چی می گفتیم در جواب می گفت تبدیل کن به محصول آنلاین بفروش . یعنی اگر شما می آمدی می گفتی من نانوا هستم میگفت نان را بسته بندی کن آنلاین بفروش ، هر کس مشکلی در کسب و کارش داشت می گفت چون پیج نداری یا اگر پیج داشت می گفت پیج خوبی نداری .

خلاصه بازار های جدیدی راه افتاده است و رقابت بین دوستان استادنما شدید است به طوری که شاگردان یک استاد لایو اتک دارن و سر ساعت مشخصی در لایو دیگر استادان حملات زیبایی انجام می دهند و شاگردان فیکی که از محصولات راضی اند و…

نمی توانم از این بیشتر مسئله را باز کنم . از خدا میخواهم که خودم و دوستانم را از دچار شدن به چنین شخصیت هایی مصون نگه دارد .

استادی که پول تدریس کلاس حضوری اش چند میلیون نیست محصول غیر مفید سطحی خود را چند میلیونی می فروشد ،از آن جالب تر بعضی دیگر، تخصصی که ندارند را می فروشند .

پاسخی بگذارید