زندگی نامرغوب

ترس از مرگ ، بهترین نشانه برای وجود یک چیز اشتباه است ، یک زندگی نامرغوب !

این جمله از ویتگنشتاین است ، خیلی این جمله رو دوست دارم ، به شکل عجیبی درست است !

آخرین جمله ای که ویتگنشتاین گفته است در بستر مرگ :

به آن ها بگو زندگی فوق العاده ی داشتم .

دقت کنیم می بینیم بیشترین ترس را وقتی داریم که خوب و کامل و با کیفیت زندگی نمی کنیم .

بیشترین ترس رو کسانی دارند که کلی کار انجام نداده اند یا انجام داده اند نه با بهترین کیفیتی که توانایی اش رو داشتند .

به زندگی فکر کن تا مرگ را بهتر ببینی به مرگ فکر کن تا زندگی را بهتر ببینی .

انگار این دو موضوع چنان که فکر می کنیم از هم جدا نیست .

زندگی با کیفیت چنان که قبلا گفته ام ملاکش شخصی است . همانطور که ممکن است تمام دنیا فکر کنند ما بدبختیم ولی با تمام وجود احساس خوشبختی کنیم .

یا همه ثروت و زندگی تو را ببینند و بگویند جز خوشبخت ترین آدم های دنیا هستی ولی از درون احساس خوشبختی نمی کنی .

چند جمله ی دیگر از او :

هرچه قدر بیشتر بدانی، دروغ گفتن آسان‌تر می‌شود.

هیچ چیز به اندازهٔ خود را فریب ندادن دشوار نیست.

می توان گفت: نبوغ شجاعت موجود در استعداد است.

پاسخی بگذارید