حکایت لیست برنامه ریزی دیروز که انجام نشد

دیروز از لیست کارام نصف آن را نرسیدم انجام دهم . گفتم اعتراف کنم که هم درد بیشتری داشته باشم این درد باعث جبران چند برابری می شود. البته همینجوری ناراحت هستم چون کمالگرا هستم و با کامل نشدن لیستم اذیت می شوم .

ازطرفی از خودم ناراضی نیستم چون لیستم رو جوری مرتب می کنم که کارهای با اولویت بیشتر زودتر انجام شود . یعنی از کارهای انجام نشده دیروز فقط یک کار در اولویت B بود . بقیه در اولویت C بود ولی بالاخره تو لیست بوده باید تلاش شود انجام شود .

شما برای روزتون لیست می نویسید ؟

من هر دو روش رو امتحان کردم هم لیست نوشتن رو هم از روی حافظه انجام دادن رو ، اصلا نتایج با نوشتن لیست قابل مقایسه نیست .

نکته ی دیگر در لیست برنامه ریزی ، کارهای کوچک نباید یک گزینه باشد و کاربزرگ هم یک گزینه .

چون اینجوری ترغیب می شوید اول کارهای ریز را انجام دهید تا تیک های بیشتری دریافت کنید و اشتیاق خود را برای کارهای بزرگ از دست می دهید یا کم می شود .

چند کار کوچک را در کنار هم یک گزینه کنید . مثلا من برای کتاب یک گزینه برای تیک زدن می گذارم ولی برای چک کردن سایت ها و صبحانه خوردن یک گزینه برای تیک گزینه میگذارم یعنی این دو اگر انجام شود آنوقت باید یک تیک زده شود .

پاسخی بگذارید