تلاش هایی که باید حیف بشوند !

همه ی ما یک سری تلاش انجام نشده داریم که نگه داشته ایم موقعی که به اندازه ی کافی دیده شویم آن را انجام دهیم و…

امروز داشتم کارهای دوستی را می دیدم کیفیت کارش در حد میلیونی دیده شدن است ولی خوب چند هزار نفر در واقع می بینند ولی یک نکته ی مهمی در اینجا بود ، با این کیفیت بالای کار ، آن ها را منتشر می کند ، صبرنمی کند مخاطب چند میلیونی بشود بعد سطح کارشو بالا ببرد .

داشتم به این فکر می کردم اگر اینجوری کار نمی کرد شاید این چند هزار نفر مخاطب رو هم نداشت . خیلی وقت ها برای ما هم اتفاق افتاده است کار خوبی را می دانیم ولی انجام نمی دهیم تا زمان مناسبی که معلوم نیست چه زمانی ، برای مخاطبی که معلوم نیست چه کسی است و…

شاید وقتش باشد کارهای با کیفیت خودمان را ارائه دهیم .

بعضی از تلاش ها و کارها باید حیف شوند . مانند هیزم برای آتش . خیلی از تلاش ها را باید کم نتیجه یا بی نتیجه بسوزانید به امید نتایج آینده . اگر بخواهید دقیقا هر کاری را حساب کتاب کنید و در زمان خاصی انجام دهید نتیجه ی خاصی نمی شود گرفت .

اگر صد مخاطب داری کار با کیفیتی که برای هزار نفر داری را ارائه کن .

اگر هزار مشتری داری ، کار با کیفیتی که برای ده هزار نفر هست رو ارائه بده .

پاسخی بگذارید