آرزوهای ما در دنیایی که عادلانه نیست

با اوصافی که از خدا ذکر می شود مثل اینکه مهربان است و… به نظر نمی رسد آرزویی در ما به وجود بیاید و آرزویی داشته باشیم و او نخواهد ما به آن برسیم .

ولی قبلا گفته ام دنیا به شکل بدی ناعادلانه است ، یعنی مهربان بودن خدا با عادلانه بودن دنیا ارتباط مستقیمی ندارد .

باید برای کاری که می خواهیم تلاش کنیم وگرنه خبری از نتیجه نیست گاهی حتی تلاش هم کنیم ممکنه اون نتیجه پیدا نشود گاهی دو برابر فرد دیگری باید تلاش کنیم چون اون به طور ناعادلانه از ما جلوتر بوده است .

ولی با توجه به اوصاف خدا که مهربان است یا دوست دار عدالت است و… اگر ما به سمت چیزی که می خواهیم ، اون هدفی که دوست داریم حرکت کنیم ( یعنی به سمت اون عدالت در حال حرکت هستیم ) این چیزی است که باعث می شود خدا هم ما را بیشتر دوست داشته باشد .

همه تا از کار خیر می گویی بهت توصیه می کنند که صدقه بده و… ، هیچ کس نمی گوید به سمت هدفی که داری حرکت کن این خودش کار خیر است .

ما اگر در شغلی باشیم که آرزویش را داریم چندین برابر بیشتر و بهتر کار می کنیم و در آن جایگاه به آدم های بیشتری می توان کمک کرد .

پاسخی بگذارید