وسط کتاب خواندن برو مقدمه بخون

وقتی وسط کتاب خواندن میری دوباره سراغ مقدمه

از مطالبی که خواندی آگاه میشی و با دیدن عنوان آن ها برایت مرور و یادآوری میشود

از طرفی میدانی الان در حال خواندن چه مطلبی هستی و چرا نویسنده آن مطلب را در فلان صفحه قرار داده

از طرف دیگر میدانی در آینده چی در انتظارت است و کمی از کنجکاویت کم می شود و با آرامش بیشتری کتاب میخوانی

پس به مقدمه باید زیاد سر بزنی مقدمه راهنمای تو است نباید فقط یکبار آن هم موقع کتاب خریدن و یا اولین مطالعه فقط آن را بخوانی

از فواید دیگر آن هست که تنوع شده و کمی به ذهن استراحت داده ای و آن را آماده ی خواندن مطالب جدید کرده ای

وقتی کاری انجام میدی از نتیجه اش امروز استفاده نکن

استفاده از پاداش ها همواره شادی آور است ولی باید تلاش کنیم از این پاداش دیرتر استفاده کنیم

وقتی به دوستی کمک می کنیم او همان روز شاید آماده جبران کار ما باشد ولی آیا صورت خوشی دارد که همان لحظه از او کمک بخواهیم ؟

باید سعی کنیم در ریز ترین رفتارها هم رعایت کنیم تا به رفتارهای بزرگتر هم سرایت کند

مثلا من وقتی ظرف میشورم از ظرف های تازه شسته استفاده نمیکنم اینجوری حالم بد میشود فکر میکنم خلاف قوانین رفتم وقتی این کار را انجام ندهم به من یادآوری میشود پاداش برای بعدا است اینجوری شاید نخواسته در رفتارهای مهم تر هم از پاداشم به این زودی ها استفاده نکنم .