روزهای کمرنگ

یک چند روزی هست چیزهایی که می نویسم رو منتشر نمی کنم چون حس خوبی به آن ها نداشتم

در حال مرور نوشته های قبلیم هستم سعی کردم به یک جمع بندی برسم با یک برنامه ریزی تازه

بعضی قسمت های زندگی تغییر داشته ام که خیلی خوشحالم

ولی یک سری از موضوعات آزارم می دهد در عین ناباوری دیدم یک مسئله ای از شش سال پیش مشکل بوده برای من و بدون آنکه به آن دقت کنم تازگی دوباره مشکل شده برایم

اینکه یک موضوع تکراری و قدیمی باعث مشکل شود برایم آزار دهنده است

شاید اگر این قرنطینه نبود باز هم به آن دقت نمی کردم

قرنطینه بودن یک سری مزایا هم داشت : از جمله فکر کردن زیادتر یا تنها تر بودن زیاد تر با خود

خواستم بگم در آینده مجبوریم با نتیجه ی کارهایی که در قرنطینه انجام داده ایم روبرو شویم

ویژگی اعتماد به نفس

اعتماد به نفس مزایای زیادی دارد ولی امروز می خواهم در مورد یکی از مهم ترین مزایای آن صحبت کنم

اعتماد به نفس بالا از این میاد که دقیقا بدونی چیکار داری میکنی

دقیق دانستن با برنامه ریزی و ارزیابی دقیق به دست می آید و در طول زندگی با تجربه خطا گیری انجام می شود

وقتی کاری را دقیق بدانی برای آن به شدت تلاش خواهی کرد چون قسمتی را مسلط هستی و به شدت برای قسمتی که مسلط نیستی تلاش خواهی کرد

وقتی بدانی و انجام دهی کم کم در آن کار خودت را باور می کنی حالا از کاری که می کنی بیشتر لذت می بری و این لذت به اعتماد به نفست می افزاید

وقتی هیچ کس تو را نمی بیند چه کاری انجام می دهی ؟

همه وقتی دارن نگاهشون می کنند تلاش می کنند اگه میخواهیم موفق شویم باید زمانی که هیچ کس ما رو نمی بیند تلاش کنیم

اگر بتوانیم خودمان را قانع کنیم و از پس خودمان و افکار و عمل مان بر بیاییم می توانیم خیلی کار انجام دهیم

اگر بخواهیم به جز خودمان کسی دیگری را قانع کنیم چون آن شخص همیشه با ما نیست تلاش ما محدود است ولی اگر بخواهیم خودمان را قانع کنیم چون همیشه حضور داریم باید بیشتر تلاش کنیم و واقع نگر تر به موضوعات نگاه می کنیم و بلند مدت تر برنامه خواهیم ریخت

جایی خوانده بودم کارهای واقعی کارهایی است که برای خودت انجام می دهی وقتی قرار نبوده انجام بدهی و کسی ازت توقع نداشته است . چه کارهایی را برای خودمان انجام می دهیم ؟

در زمان قرنطینه برای کرونا هستیم . بیشتر از هر زمان دیگری با خودمان تنها هستیم . همه تا حدودی ناراحت و کلافه هستیم ولی چه کسی در این زمان ها در حال کار مفید است ؟