خودت باید حتما انجام بدهی !

تقریبا غیر ممکن است کاری را بدون اینکه خودتان انجام بدهید یاد بگیرید .

این جمله ی تینا سیلیگ است که خیلی با آن موافق هستم .

در دورانی هستم برای یادگیری هر چیزی کلی کپسول و قرص های یادگیری سریع وجود دارد ازطرفی عده هم هستند که اسم خود را سخنران گذاشته اند و می گویند چرا میخواهی تجربه کنی من تجربه کرده ام این علم به شما می فروشم زندگی تان عوض خواهد شد .

نمی گویم پس علم به درد نمیخورد بروید سراغ تجربه .

حرف من این است که علم داشتن تا حدی خوب است ولی باید تجربه کرد .

باید علمی که به دست آورده ای را با نظرات و عقیده ی خود ترکیب کنی و آن را عمل کنی .

نه علم تو را به تنهایی نجات می دهد و نه تجربه این کار را خواهد کرد . ترکیب این دو است که نتیجه بخش است .

اصولا با نصیحت بزرگتر ها که می گویند بیا اینجا از تجربیاتم بهت بگویم و تو انجام نده مخالف هستم .

بزرگتر تجربه اش را بگوید ولی تضمینی نباید باشد که ما انجام ندهیم شاید ما با کمی عمل بهتر و علم بیشتر همان کار را موفقیت آمیز انجام دهیم و اگر هم موفقیت آمیز نبود راه جدیدی رفته ایم نه راه گذشتگان چون دقیقا همان مسیر را نرفته ایم .

پاسخی بگذارید