شرط شیری

در فرانسه اصطلاحی هست به نام شرط شیری .

گفته می شود در جمعی اگر شیر وجود داشته باشد شرایط به سود آن رقم خواهد خورد .

در زندگی ما هم خیلی وقت ها با مدل اشتباه آن مواجه می شویم گاهی در ازدواج یکی از طرفین می خواهد شرایط کاملا به نفع خودش باشد

در مسائل شغلی یک کارمند توقع امتیازات بالا و مزایای بسیار با ارزش را دارد .

مشکل از جایی شروع می شود که فرد با چیزی که می خواهد تناسب ندارد یا چیزی که می خواهد تعادل رابطه را به هم می زند در شرط شیری تعادل رابطه به هم می خورد ولی شیر به دلیل برتری که نسبت به حیوانات دیگر دارد تا حدودی برای او شرایط مناسب است .

حواسمون باشد اگر شرط شیری داریم خودمون واقعا شیر هستیم یا یک توهم بزرگ از خود داریم .

حتی اگر برتری داریم هم بهتر است سعی نکنیم تناسب رابطه را خیلی به هم بریزیم چون هر چقدر هم مناسب باشیم وقتی رابطه خراب شود برتری ما هم نابود خواهد شد .

پاسخی بگذارید