چرا باید به مرگ عزیزانمان فکر کنیم ؟

این مطلبی که میخواهم بگویم را شاید خیلی ها دوست نداشته باشند انجام دهند من به آن ها حق می دهم لازم نیست دلیلی خاصی بیاورند فقط انجام ندهند اما تصور مرگ عزیزان چیست ؟

اکثر ما در خانواده خود فرد یا افراد مهمی از دست داده ایم .

خیلی وقت ها آرزو می کنیم کاش بودند تا کار خاصی را انجام می دادیم یا بعضی کارها را انجام نمی دادیم .

کاش بیشتر می گفتیم که دوستشان داریم ولی الان خب دیگر کاری نمی شود کرد .

تصور مرگ عزیزان به این صورت است که در هفته یک روز یا در ماه یک زمان با تمام وجود تصور می کنیم او دیگر وجود ندارد یا فوت شده است .

حتی اگر مجبورید بهش زنگ نزنید هیچ ارتباطی باهاش نداشته باشید و کاملا خود را در شرایط نداشتن او بگذارید گریه کنید و غصه بخورید .

آثار این کار از فردا مشخص خواهد شد و تعجب خواهید کرد از این که دقیق تر صحبت می کنید , عمیق تر محبت می کنید به کارهایی که می کنید فکر خواهید کرد .

انجام بدهید از اثرات آن برایم بنویسید .

این که تصور کنید و عذاب بکشید ولی بعدش کاری بتوانید بکنید صد برابر بهتر از آن است که به این موضوع فکر نکنید و یک روزی اتفاق بیافتد و در حالی که عذاب می کشید کاری هم نتوانید بکنید .

پاسخی بگذارید