زمان دقیق لازم برای انجام کار

برای هر چیزی به اندازه ای که وقت لازم است باید زمان گذاشت

اگر برای چیزی زیادتر وقت بگذاری فسادآور است .

اگر وقت کمتر بگذاری از کیفیت و… مجبوری صرف نظر کنی .

برای کاری اگر یک هفته زمان نیاز هست و یک ماه زمان تعیین کنی موجب این می شود که سه هفته وقت هدر کنی , از آن طرف اگر برای همان کار یک هفته ای سه روز زمان بگذاری قطعا از خیلی استانداردها صرف نظر کردی .

این زمان اشتباه تعیین کردن در زندگی خیلی تاثیر خواهد داشت . شاید دو نفر با کارهای یکسان را ببینی ولی به خاطر زمان بندی متفاوت یکی شکست خورده باشد و دیگری فرد موفق .

بیاییم کمی در مورد زمانی که بر روی کارها میگذاریم فکر کنیم .

ملاک زمان دهی به کارها یک ملاک شخصی است . ممکن است من برای کاری دو هفته زمان در نظر بگیرم دوست من یک هفته . نمی شود گفت کدام درسته یا غلط .

پاسخی بگذارید