خوش شانسی بدون تلاش

وقتی به کسی میگی خوش شانس یعنی همان نتایج رو میخواهی ولی بدون تلاش کردن .

کاری به این ندارم که آن فرد شایسته اون شانس هست یا نه و یا اینکه برای رسیدن به آن نتیجه تلاش کرده یا خیر , این طور گفتن معمولا ناشی از این طرز فکر است .

وقتی این طور فکر کنیم معمولا تلاش خاصی هم نمی کنیم و مدت طولانی خود را بد شانس قلمداد می کنیم بعد مدتی می فهمیم این طرز فکر در دیگر ابعاد زندگی هم رشد کرده و حالا شاید شخصیت یک بازنده را پیدا کرده باشیم .

نکته ی دیگر :

اگه کسی واقعا به تصادف به نتیجه ی خوبی رسیده است نمیتواند به ما کمکی کند .

همه شاهد این بوده ایم خیلی از کسانی که به تصادف به ثروتی رسیدند مانند ارث از پس مدیریت و افزایش آن به خوبی بر نیامدند و بعضی وقت ها حتی آن ثروت فساد آور هم شده است .

ما باید سراغ افرادی برویم که برای نتیجه ای تلاش کرده باشند آن ها اطلاعات مهمی دارند میتوان از آن ها کمک گرفت .

پاسخی بگذارید