داستان بیشتر جذابیت بیشتر

هر چه پیرامون یک موضوع بیشتر داستان وجود داشته باشد جذاب تر است .

هر چه این داستان ها جذاب تر باشد از نظر مخاطب محبوبیت ایجاد می شود .

مثلا طرفدارهای اپل هر کدام چند نوع داستان متفاوت برای خودشان دارند .

نکته ی جالبی که وجود دارد این است که مهم نیست کدام یک از این داستان ها درست یا واقعی است .

مهم وجود داشتن خود داستان است .

وقتی من با رفتن به یک کافه احساس خوبی را تجربه می کنم شروع می کنم به داستان بافی حالا صدها داستان راست و دروغ برای خودم ساخته ام و دیگر آن کافه برای من خاص است . حالا اگر کسی راجع به آن کافه چیز بدی بگوید شاید از مالک آن بیشتر واکنش نشان دهم به طوری که مخاطب بگوید خب حالا ! چرا اینطوری دفاع میکنی مگر مالک آن هستی ؟!

گاهی برای جلب نظر یک فرد نیاز نیست کارهای خیلی خاصی کنیم کافیه داستان های جذابی برای او به وجود آورده باشیم .

این داستان سازی ها چه در زندگی چه در شغل میتواند عامل رشد باشد .

گاهی رزومه ما میتواند بیانگر داستان های ما باشد گاهی حرف های دوستی میتواند برای دوستان دیگر برای ما داستان سازی کند و گاهی سکوت ما و…

پاسخی بگذارید